Sztuka Charakteryzacji

Sztuka Charakteryzacji

Jesteśmy jedyną uczelnią w Polsce zajmującą się kompleksowym i profesjonalnym nauczaniem charakteryzacji teatralno-filmowej (ang. makeup artist). Stale udowadniamy, że charakteryzacja jest niezwykle piękną i różnorodną dziedziną sztuki malarskiej. Naszych studentów uczymy rzemiosła, technik scenograficznych i charakteryzatorskich. Pomagamy odnaleźć indywidualny i niepowtarzalny charakter twórczości każdego z osobna, przygotowując do wymogów współczesnego rynku pracy.