mgr Beata Kwiecińska-Sobek

Wykładowca WSA

Urodzona w Nowej Sarzynie. Absolwentka Katedry Języków Specjalistycznych Instytutu Lingwistyki Stosowanej UW. Uczy angielskiego od 2001 roku, głównie metodą eklektyczną. Współpracowała z takimi szkołami warszawskimi jak Lingua Nova i Future Centre. Specjalizuje się w programach autorskich (języki specjalistyczne), ma także doświadczenie z metodą Callana.

Związana z portalem fantastycznym polter.pl (2005 – 2009 jako pracownik a potem szef korekty serwisu, obecnie współpracuje z serwisem z wolnej stopy). Jest jednym z elektorów Nagrody Literackiej im. J. Żuławskiego, promującej polską literaturę fantastyczną.


Aktualności