prof. Andrzej Maciej Łubowski

Wykładowca WSA

Logo WSA / Charakteryzacja

Artysta malarz, profesor sztuk plastycznych, animator życia artystycznego, dyrektor Galerii u Jezuitów w Poznaniu (2008) działacz Związku Polskich Artystów Plastyków. W 1993 r. rozpoczął pracę w Wyższej Szkole Sztuki Stosowanej Schola Posnaniensis. W 1999 r. uzyskał kwalifikacje I stopnia (dr), w 2002 r. – kwalifikacje II st. (dr hab.), a 2010 tytuł profesora sztuk plastycznych. W 2002 roku został zaangażowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego WSSS. W Wyższej Szkole Sztuki Stosowanej prowadził Pracownię Malarstwa i Rysunku oraz Pracownię Malarstwa w Architekturze. W 1998 r. został pełnomocnikiem rektora ds. dydaktyczno-organizacyjnych, a w latach 2000 – 2006 pełnił  funkcję prorektora WSSS. W 2006 zakończył pracę w WSSS w Poznaniu i został profesorem i dziekanem Wydziału Artystycznego Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu. Od 2008 r. rozpoczął pracę na drugim etacie w Wyższej Szkole Artystycznej w Warszawie. W 2005 r. Otrzymał Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego za Twórczość Artystyczną. w latach 2008 – 2012 był  dyrektorem artystycznym Galerii u Jezuitów w Poznaniu. Laureat Medalu Zasłużony Kulturze Gloria Artis (2010r).
Ukończył warszawską Akademię Sztuk Pięknych w 1971 r. dyplomem na Wydziale Malarstwa, w pracowni prof. Stefana Gierowskiego. Po studiach powrócił do rodzinnego Poznania. Początkowo uprawiał malarstwo w konwencji informel. W drugiej połowie lat 70-tych zasłynął, jako jeden z czołowych przedstawicieli fotorealizmu. W tamtych latach malował obrazy przedstawiające własną postać przemierzającą nieprzyjazne przestrzenie wielkomiejskich wykopów i zaułków (patrz – Kolekcja XX i XXI wieku – Muzeum Sztuki w Łodzi). W latach 80. brał udział w ruchu kultury niezależnej wystawiając swoje prace m.in. w pracowni Jana Rylkego na warszawskim Ursynowie. W swojej twórczości posługuje się fotografią tworząc cykle prac: w latach 80. symbolicznych obrazów, w latach 90. instalacji malarskich powstałych z powiększonych wizerunków twarzy pociętych w pionowe pasy i kostek betonowych („Dekompozycje”), od 1999 r. obiektów malarskich powstałych z pionowego załamania obrazów przedstawiających fragmenty twarzy („Złamane Obrazy” i „Obiekty Podwójne”), które po dołożeniu tła przedstawiającego rozkopaną ziemię wyewoluowały w następny monumentalny cykl pt. „Panoramy”. W 2008r. rozpoczął cykl prac pt. „Presje” będący kontynuacją poprzednich serii. Zorganizował przeszło 45 wystaw indywidualnych w zakresie malarstwa sztalugowego oraz brał udział w wielu wystawach zbiorowych w Polsce i za granicą.  W latach 1976-1978 oraz 1983-1984 kształcił młodzież w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Od 1972 roku jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków, pełnił w jego władzach wiele funkcji. W kadencji 1990-1993 był wiceprezesem Okręgu Poznańskiego. Od 1993 do 1999 roku był jego prezesem. W latach 1999-2002 był wiceprezesem Zarządu Głównego ZPAP w Warszawie. W 2006 r. został ponownie  wybrany na funkcję prezesa Okręgu Poznańskiego ZPAP. Funkcję tę pełni do tej pory (II kadencja).

[nggallery id=212]

Wystawy indywidualne:

1969 – Galeria Od Nowa – Poznań
1973 – Galeria TPSP – Warszawa
1975 – Galeria BWA – Poznań
1979 – Galeria ON – Poznań
1979 – Galeria BWA Lublin
1979 – Galeria MPiK – Gorzów
1979 – galeria BWA -Radom
1982 – Galeria BWA – Kielce
1985 – Galeria Nowa – Poznań
1985 – Galeria Bazart – Poznań
1986 – Galeria Kontakt – Poznań
1986 – Galeria Bazart – Poznań
1987 – Galeria BWA – Poznań
1988 – Galeria Brama – Warszawa
1989 – Galeria BWA – Wałbrzych
1989 – Galeria BWA – Gniezno
1989 – Galeria PSP – Poznań
1991 – Galeria Profil – Poznań
1992 – Galeria Krytyków – Warszawa
1993 – Galeria U Jezuitów – Poznań
1994 – Galeria Profil – Poznań
1995 – Galeria Miejska – Mosina
1995 – Galeria Miejska Arsenał – Poznań
1995 – Galeria BWA – Bydgoszcz
1995 – Galeria KIERAT – Szczecin
1996 – Galeria DAP –  ZPAP Warszawa
1996 – Państwowa Galeria Sztuki – Łódź
1996 – Państwowa Galeria Sztuki – Płock
1996 – Galeria PRYZMAT – Kraków
1996 – Galeria BWA – Leszno
1997 – Ośrodek Kultury „Taklaman” – Opalenica
1999 – Galeria Artis – Kołobrzeg
2000 – Galeria Miejska – Mosina k/ Poznania  ( patronat ZPAP i ASP )
2000 – Galeria Profil – Centrum Kultury Zamek – Poznań
2001 – Galeria Na Piętrze – ZPAP –  Toruń
2002 – Galeria Wieża Ciśnień – Konin
2004 – Muzeum Narodowe – Góra Przemysła – Poznań
2005 – Galeria Miejska Arsenał – Poznań
2006 – Galeria Miejska BWA- Bydgoszcz
2007-   Galeria Miejska – Mosina
2008 – Muzeum Ziemi Kłodzkiej – Kłodzko
2009 – Galeria BWA – Gorzowie
2009 – Otwarcie przewodu profesury tytularnej- ASP Wrocław
2009 – Galeria Profil –  Centrum Kultury Zamek – Poznań

Udział w wystawach zagranicznych:

Austria, Wielka Brytania, Niemcy, Węgry, Bułgaria, ZSRR, Czechosłowacja, Kuwejt, Kuba
1988 – Polskie malarstwo po 1945 (ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy.
–  Galerie der Esslingen Villa Merkel
– Kunsthalle Wilhelmshaven
1995 – „Prezentacje“ – Galeria Medium Bratysława
1999 – POLSKE  BILDER – Galeria TEGNERFORBUNDET – OSLO
( A. M. Łubowski, Wojciech Muller, Waldemar Masztalerz )
2006 –„Warszawa w Berlinie”- Kommunale Galerie- Berlin
2006 – „Warszawa w Sofii” – Galeria Związku Artystów Bułgarskich –   Sofia
2008 – „Wizje- Media – Metafora” – Triangle Gallery – Calgary – Kanad
2009 –„Ikony zwycięstwa” –Humboldt Umpspannwerk – Berlin
2009 – Wystawa artystów z Poznania – Galeria Związku Malarzy Białoruskich Obwodu
Brzeskiego – Brześć

Nagrody i wyróżnienia:

1972 – Nagroda na XI Debiucie Absolwentów ASP w Warszawie TPSP Warszawa

1976 – Wyróżnienie na wystawie Młodych – BWA – Sopot

1977 – II Nagroda oraz Nagroda Muzeum Narodowego w Poznaniu w V konkursie   im. J. Spychalskiego

1978 – Nagroda Prezydenta Miasta Poznania z okazji Wystawy Plastyki Poznańskiej w 50-lecie MTP

1980 – Wyróżnienie na VI Ogólnopolskim Konkursie im. J. Spychalskiego w Poznaniu

1980 – Nagroda na wystawie im. W. Cwenarskiego we Wrocławiu

1981 – Nagroda Specjalna Jury na VIII Ogólnopolskim Konkursie im. J. Spychalskiego w Poznaniu

1997 – Wyróżnienie honorowe – Triennale Autoportretu – Radom

2005 –  Nagroda Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie twórczości artystycznej

2012 –   Kontynuując wieloletnią współpracę z Grupą Artystyczną A21 z Osaki w Japonii i jej liderem panem Tomio Matsudą pedagodzy z Wydziału Artystycznego Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu – prof. Andrzej Maciej Łubowski i dr hab. Arkadiusz Marcinkowski w towarzystwie prof. Mirosława Pawłowskiego z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu odbyli w dniach 6-17 października podróż do Osaki. Celem wyjazdu była Międzynarodowa Wystawa grupy A21 w Galerii CASO i zapoznanie się z kulturą Japonii.

Odznaczenia:

1993 – Złota Odznaka ZPAP

2010 – Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis

Prace w zbiorach:

Muzeum Sztuki – Łódź
Muzeum Narodowe – Poznań
Muzeum Okręgowe – Bydgoszcz
Muzeum Narodowe – Szczecin
Muzeum Narodowe – Gdańsk
Muzeum Okręgowe – Tarnów
Muzeum im. A.Puszkina – Moskwa
BWA – Poznań, Lublin, Białystok
a

Andrzej Maciej Łubowski- Magazyn Kontener

Łubowski Andrzej Maciej – Muzeum Sztuki w Łodzi

biografia


Aktualności