Dodano

Kurs charakteryzacji specjalnej z Cezarym Kostrzewskim

WYZSZA SZKOLA ARTYSTYCZNA, kurz, charakteryzacja, fx, efekty specjalne,

KURS CHARAKTERYZACJI SPECJALNEJ 1-go stopnia typu „MASTERCLASS” z mistrzem charakteryzacji – Cezarym Kostrzewskim

Cezary Kostrzewski –  charakteryzator filmowy związany z przemysłem filmowym od 17 lat.
Jego prace można oglądać na http://www.filmpolski.pl/fp/index.php?osoba=1136557 oraz na https://www.facebook.com/KostrzewskiSfxMakeUpFilmStudio/?fref=mentions

Kurs skierowany jest do Wszystkich zainteresowanych poznaniem technik charakteryzatorskich i efektów specjalnych.
Zapraszamy również profesjonalnych charakteryzatorów, wizażystów, którzy chcą doskonalić swój warsztat pracy związany z wykorzystaniem najnowszych i profesjonalnych technik charakteryzacji specjalnej.

Tematyka kursu jest ściśle ukierunkowana na efekty specjalne.

Program kursu:

 • zaczniemy od podstaw, czyli zapoznamy się z najnowszymi materiałami stosowanymi obecnie w charakteryzacji specjalnej na potrzeby realizacji filmu
 • nauczymy się krok po kroku jak wykonać maskę silikonową niezbędną w profesjonalnej charakteryzacji np. Zombie.
  Czeka nas:
  –  wykonywanie odlewów twarzy (alginatową i silikonową),
  –  wykonanie pozytywów gipsowych,
  –  wykonanie rzeźb na pozytywach (wszelkiego rodzaju rany, blizny pooparzeniowe, pobicia wypukłe złamania, zszycia, zmiany skórne, deformacje itp)
  –  wykonanie form silikonowych lub gipsowych

A na koniec czeka nas pełna charakteryzacja z ich zastosowaniem.

Ponadto: Nauka profesjonalnego zakładania łysin z wykładem wprowadzającym dotyczącym rodzaju łysin oraz technicznego jej zastosowania.

Cena kursu: Cena kursu zależna jest od liczby osób deklarującej udział w kursie.

2 200 zł od osoby / przy grupie 6 osobowej

2 000 zł od osoby / przy grupie 8 osobowej

Termin i godziny kursu: 11.09 – 15.09. 2017r. od godziny 9:30 – 17:00.

Miejsce zajęć: Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie, ul. Siennicka 6a

Zgłoszenia należy nadsyłać na adres mailowy: wsa@wsa.art.pl, lub zgłaszać telefonicznie podając nazwę kursu, swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu, bądź dokonać osobistego zapisu w biurze Uczelni przy ul. Siennickiej 6a w Warszawie.

Potwierdzeniem rezerwacji miejsca jest wpłata na konto Uczelni, dokonana do 3 dni po zgłoszeniu chęci udziału w kursie. (W przypadku rezygnacji kursanta z kursu Uczelnia nie dokonuje zwrotu dokonanej wpłaty.)

Wpłaty należy dokonać na poniższy numer rachunku bankowego lub osobiście w biurze Uczelni:
Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie
Numer konta 64 1020 1127 0000 1902 0200 1170
PKO BP S.A
ul. Siennicka 6a
04-005 Warszawa

Aktualności