Dodano

Studia podyplomowe – Nowoczesny wizaż i stylizacja

brigitte bardot

Nowoczesny wizaż i stylizacja w Wyższej Szkole Artystycznej w Warszawie – rekrutacja na rok akademicki 2016/2017.

Termin rozpoczęcia nauki: październik 2016 r.

Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie jest pierwszą niepubliczną uczelnią artystyczną, w której techniki malarskie zostały połączone ze scenograficznymi i multimedialnymi w sposób praktyczny i nowoczesny. Specyfika Uczelni polega na jej niepowtarzalnej, twórczej atmosferze.

Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie prowadzi studia podyplomowe w zakresie:

Malarstwo w technikach scenograficznych „Nowoczesny wizaż i stylizacja”

Studia podyplomowe – to forma kształcenia, na którą przyjmowani są kandydaci posiadający kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia (proces rekrutacji odbywa się bez rozmowy rekrutacyjnej).

Cel studiów:

Studia podyplomowe Malarstwo w technikach scenograficznych „Nowoczesny wizaż i stylizacja” skierowane są do osób zainteresowanych edukacją w zakresie wizażu, stylizacji i kreowania wizerunku. Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z teoretycznymi i praktycznymi aspektami zagadnień programowych.

 

Organizacja studiów:

 • dwa semestry,
 • całkowita liczba godzin dydaktycznych: 242h,
 • zajęcia w trybie niestacjonarnym (weekendy)

Kadra dydaktyczna

Zajęcia warsztatowe i teoretyczne prowadzone są przez nauczycieli akademickich z WSA, posiadających bogate doświadczenie zawodowe i dydaktyczne związane z makijażem, charakteryzacją, stylizacją ubioru i kreowaniem wizerunku oraz teorią sztuki.

Do dyspozycji podczas zajęć słuchacze mają:

 • stanowiska do wizażu i stylizacji
 • profesjonalne kosmetyki
 • chusty do analizy kolorystycznej
 • manekiny do stylizacji
 • studio fotograficzne

Program studiów podyplomowych:

Dla słuchaczy rozpoczynających naukę w semestrze zimowym: Malarstwo w technikach scenograficznych – Nowoczesny Wizaż i Stylizacja

Dla słuchaczy rozpoczynających naukę w semestrze letnim: Malarstwo w technikach scenograficznych – Nowoczesny Wizaż i Stylizacja

Absolwent studiów podyplomowych Malarstwo w technikach scenograficznych „Nowoczesny wizaż i stylizacja” posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą wizażu, stylizacji postaci, kreowania wizerunku i podstaw teorii sztuki. Potrafi poprzez odpowiedni dobór: makijażu, fryzury oraz stroju stworzyć indywidualny wizerunek klienta. Jest przygotowany do podjęcia pracy m.in.: w zawodzie stylisty, wizażysty.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie minimum 60 punktów ECTS oraz uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego (praktycznego). Słuchacz uzyskuje punkty ECTS przypisane danemu przedmiotowi, jeżeli spełni wszystkie wymagania oraz osiągnie założone efekty kształcenia, określone w planie studiów podyplomowych i programie kształcenia.

Opłaty za studia:

 • wpisowe: 200 zł,
 • czesne: opłata semestralna: 2000 zł za semestr lub opłata roczna: 4000 zł,
 • możliwość realizacji studiów podyplomowych poprzez finansowanie z Urzędu Pracy dla osób zarejestrowanych jako bezrobotne/poszukujące pracy

Wpłat należy dokonywać na poniższe dane:

Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie
Numer konta 64 1020 1127 0000 1902 0200 1170
PKO BP S.A
ul. Siennicka 6a, 04-005 Warszawa

Wysokość kosztów niezbędnych do świadczenia usług edukacyjnych wynika z opłat związanych z wynagrodzeniem kadry dydaktycznej, wynagrodzeniem pracowników administracyjnych, kosztami eksploatacyjnymi, amortyzacją i utrzymaniem budynku, materiałami i pomocami dydaktycznymi niezbędnymi do procesu nauczania.

Warunki przyjęcia na studia:

Kontakt:

Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie
ul. Siennicka 6a
04-005 Warszawa

e-mail: wsa@wsa.art.pl
tel./fax:
+48 22 621 39 65

Aktualności

Używamy plików cookies w celach statystycznych i funkcjonalnych. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich stosowanie w zakresie odpowiadającym konfiguracji Twojej przeglądarki. Zamknij komunikat