Martyna Jeziorska

Logo WSA / Charakteryzacja

Martyna Jeziorska– absolwentka Aktywnego Studium Plastycznego Technik Teatralno – Filmowych oraz Wyższej Szkoły Artystycznej na kierunku Malarstwo: Kostium i rekwizyt sceniczny. Obecnie studiuje kulturoznawstwo. Jest współtwórczynią projektu fotograficzno-kostiumowego Epoki Warszawy mającego na celu ukazanie stylu życia oraz przemian kulturowych Warszawy. Projekt zakłada powstanie 15 sesji fotograficznych odpowiadających wybranym epokom historii mody od 1668 roku do 1983 roku. Patronem honorowym projektu jest Zamek Królewski w Warszawie.

Więcej informacji o Martynie Jeziorskiej znajdziecie tu:

Invest in Green

Epoki Warszawy