Urszula Łęczycka

Logo WSA / Charakteryzacja

Urszula Łęczycka posiada tytuł mgr in. architekta krajobrazu specjalizującego się w rewaloryzacji i konserwacji zabytkowych parków oraz ogrodów. Jest również absolwentką Aktywnego Studium Plastycznego Technik Teatralno – Filmowych. Zajmuje się charakteryzacją, szyciem kostiumów, tkaniem peruk i zarostów. Jako charakteryzatorka pracowała przy filmie Syberiada Polska w reż. Janusza Zaorskiego oraz Sierpniowe Niebo. 63 Dni Chwały w reż. Ireneusza Dobrowolskiego. Jest współtwórczynią projektu fotograficzno-kostiumowego Epoki Warszawy mającego na celu ukazanie stylu życia oraz przemian kulturowych Warszawy. Projekt zakłada powstanie 15 sesji fotograficznych odpowiadających wybranym epokom historii mody od 1668 roku do 1983 roku. Patronem honorowym projektu jest Zamek Królewski w Warszawie.

Więcej informacji o Urszuli Łęczyckiej znajdziecie tu:

Invest in Green

Epoki Warszawy