Dodano

W Parku Rzeźby na Bródniewe

Logo WSA / Charakteryzacja

Rezultatem warsztatów prowadzonych z grupą artystyczną charakteryzatorek i spotkań z Pawłem Althamerem były dyskusje o równości, tolerancji i między innymi o roli kobiety w społeczeństwie polskim i europejskim  (w ramach programu ,, Młodzież w działąniu”). Temat projektu ,,Portret Europy ” nawiązujący do malarstwa europejskiego naprowadził artystę na rozważania o wizerunku kobiety, głównie kobiety matki istniejącej w malarstwie europejskim. Wtedy artysta zaproponował wzbogacenie projektu grupy studentek szkoły artystycznej o poszukanie tematów charakteryzacji, które dotyczą bezpośrednio mieszkańców bródnowskiego osiedla nawiązujących do polskiej tradycji, która łączy się i wypływa z tradycji europejskiej. Artysta podkreślał obecność wiary w budowaniu europejskiej tożsamości poprzez związek obrazu kobiety i matki ze społeczeństwem (,,boskość matki”). Artysta zaprosił charakteryzatorki z grupy realizującej ,,Portret Europy ” do przemarszu przez Parku Bródnowski wzbogacając pierwotne przedsięwzięcie o autorski patronat.

Performance Pawła Althamera, w którym  udział brali nasi studenci i absolwenci z grupy artystycznej Wyższej Szkoły Artystycznej okazał się szczególnie interesujący dla prasy i telewizji (początek Park Bródnowski, przy “domku herbacianym” Rirkrita Tiravaniji). Postacie pt. ,,Madonny ” są artystyczną realizacją studentek Wyższej Szkoły Artystycznej i Aktywnego Studium Plastycznego inspirowaną  przez Pawła Althamera (postacie sakralne zostały włączone do projektu ,,Portret Europy ”) .

Dzięki Pawłowi Althamerowi Wyższa Szkoła Artystyczna może realizować projekt artystyczny w ramach starań Miasta Stołecznego Warszawy o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016.

Oto co prasa napisała na ten temat:

Akcja artystyczna Art People młodzieży w działaniu

Sytuacja uczestników i obserwatorów z prawobrzeżnej Warszawy jest już tradycyjnie trudniejsza ze względu ekonomicznego oraz geograficznego ulokowania placówek kulturalnych miasta. Tereny dzielnicy położone są z dala od głównych centrów kulturalnych, ośrodków akademickich i edukacyjnych…..ale my zamierzamy to zmienić. Program ,,Portret Europy”  realizowany dzięki programowi ,,Młodzież w działaniu”, pokazał pozytywny aspekt komunikacji przez sztukę, poprzez łatwą i przyswajalną formę zabawy i wspólnego uczestnictwa. Wszyscy mogli zobaczyć, że można lepiej i inaczej.

Dużą szansą na rozwój młodych ludzi jest edukacja poza formalna, którą zajmuje się od lat nasz przyjaciel i wybitny artysta Paweł Althamer. Uczestnicy otrzymali szansę na zwiększenia wiedzy oraz zdobycia nowych umiejętności poprzez bezpośrednie poznanie i aktywne działania.

Prawobrzeżna Warszawa skupia główne dzielnice peryferyjne pod względem kultury, to miejsca gdzie młodzież rzadko może wykazać się aktywnym uczestnictwem w działaniach kulturalnych. Mieszkańcy najczęściej są tylko biernymi obserwatorami ale dzięki naszym działaniom pojawiło się zainteresowanie i chęć uczestnictwa. Projekt aktywizacji młodzieży pozwolił nam, 16 młodym ludziom uczestniczyć w dużym wydarzeniu kulturalnym od samego początku po ostatni etap i to wszystko z pomocą znanego polskiego artysty Pawła Althamera.  Poprzez udział w projekcie udało się udowodnić, że jako kobiety błędnie postrzegane jako słabsze i te z mniejszymi szansami na auto realizację jednak  jesteśmy bardzo skuteczne.

Art People

kordynator Julia Matea Petelska

Wszystkie projekty dofinansowane w ramach programuMłodzież w działaniu

Aktualności