Dodano

Transformacja do świata zawodowców

Logo WSA / Charakteryzacja

Transformacja do świata zawodowców. Tomasz Drzewiński (fotograf, wykładowca).

Podczas spotkania studenci Uczelni – Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie mieli możliwość podjęcia  dyskusji z zaproszonymi profesjonalistami, przedsiębiorcami, artystami i producentami filmowymi.

Nie było to łatwe, ale na spotkanie udało się zaprosić wielu gości specjalnych, którzy mimo dużej liczby obowiązków zawodowych przybyli do siedziby Uczelni.

Na spotkanie przybyli przedstawiciele z różnych mediów. Pojawili się goście specjalni,  udało się zaprosić min.: z Grupy Filmowej Rekontrplan Irka Dobrowolskiego dawnego dyrektora artystycznego Canal+ Polska, TVN i Wizja TV, kierownika produkcji i producenta Katarzynę Sarnowską z ATM STUDIO, Delta Film, Magic Hour, studia filmowe Gabi, czołowego fotografa Tomasza Drzewińskiego, autora programu transformacji do świata zawodowców (fotograf, wykładowca) oraz studio filmowe FILMOTWÓRNIA i przedstawicieli z Studia Filmowego NEXT MEDIA, dyrektora artystycznego Agencji Artystycznej Patryka Wieczorka, dyrektora Artystycznego Agencji Reklamowej i szefa Instytutu Komunikacji Społecznej Mirosława Łesyszaka. Ponadto, w spotkaniu uczestniczyli nauczyciele akademicy i Rektor Wyższej Szkoły Artystycznej. Spotkanie zostało tak zorganizowane, że jego termin pokrywał się z czasem oficjalnego zakończenia roku akademickiego oraz rozdaniem dyplomów połączonego z wernisażem malarskim. Wszystko to spowodowało, że w trakcie jego trwania uczestniczyło wielu studentów i absolwentów, a po części oficjalnej dalsza jego część mogła przebiegać w grupach tematycznych podczas rozmów indywidualnych.

Tematem zdarzenia stało się przejście studentów ze świata szkoły na rynek pracy. Roboczy tytuł spotkania studentów z przedsiębiorcami został określony jako ,,Droga transformacji do świata zawodowców”. Studenci dowiedzieli się jakie cech zawodowe, profesjonalne i osobowościowe są najwyżej cenione przez przedsiębiorców. Jak przygotować się do poszukiwania ciekawego zawodu i satysfakcjonując pracy. Jak szukać kontaktów z autorytetami oraz jak przygotować i przeprowadzić demonstracje swojej osoby i własnych dotychczasowych dokonań. Ze strony studentów pojawiły się pytania dotyczące startu z własną firmą, szukania pracy etatowej oraz pracy na umowy zlecenie. Przedsiębiorcy omówili zalety i specyfikę wymienionych form zatrudnienia oraz radzili poszerzanie swoich kontaktów i kwalifikacji poprzez podejmowanie stażów i pracy początkowej w roli asystentów i pomocników. Uczelnia w celu pobudzania aktywnych postaw starała się angażować studentów w organizacji imprezy. Studenci z samorządu Uczelni byli włączeni w promocje spotkania, przesyłanie zaproszeń, informacji, rozwieszenie plakatów, przygotowanie miejsca poprzez aranżacje przestrzeni sali wykładowej.

Aktualności