Dodano

Faras 3D

Logo WSA / Charakteryzacja

Katedra w Faras – wizualizacja 3D. Projekt realizowany dla Muzeum Narodowego w Warszawie. Misje archeologiczne kontynuują dziś dzieło prof. Kazimierza Michałowskiego, który odkryciem katedry w Faras dał początek nubiologii – nowej dziedzinie nauki poświęconej starożytnej Nubii, dlatego grupa artystów i filmowców będąca zespołem pracowni multimedialnych Wyższej Szkoły Artystycznej – Fundacji Artystycznej Homo Faber rozpoczeła realizację projektu Faras 3D. Sztuka nowych mediów jako język komunikacji w nowoczesnym muzealnictwie to szansa na wprowadzenie nowej niespotykanej jakości. Kolejny aspekt nowoczesnego muzealnictwa to nacisk na edukację realizowaną poprzez aktywne uczestnictwo. Faras 3D jest realizowany w technice trójwymiarowej (stereoskopowej) – technika obrazowania, oddająca wrażenie normalnego widzenia przestrzennego. Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Daria Tarara przygotowała wersja robocza rekonstrukcji wnętrza katedry z Faras odkrytej w 1961 roku przez prof. K. Michałowskiego, wizualizacja komputerowa realizowana w ramach filmu “Przyjaciel Faraonów”,

autor realizacji architektonicznej 3D: Daria Tarara

[youtube LzhEzfaMDkU]

Zespół
Inicjatorem projektu jest reżyser Władysław Jurkow (reżyser filmów wizualizacji Faras 3D) a opiekunem i koordynatorem Robert Manowski z Wyższej Szkoły Artystycznej. Zespół artystów i realizatorów: Daria Tarara, Agnieszka Boryczko, Mariusz Zdanowski, Rafał Witecki, Marcin Fischer. Pracownia animacji i grafiki komputerowej Wyższej Szkoły Artystycznej – Sztuka Nowych Mediów w partnerskiej współpracy z firmami medialnymi: Arkadia Film, Filmotwórnia, Pracownia S. C., Montażownia, Rekontrplan, UIP.

autor: Daria Tarara

Projekt prezentacji multimedialnej FARAS 3D

[youtube so02NRia-h4]

Sekwencja o pracy polskich archeologów w Deir el Bahari, odc.2 filmu “Tajemnice Doliny Nilu” reż. Władysław Jurkow, więcej na www.arkadiafilm.pl

[youtube zaalgOaXCqM]

Fragment sekwencji o pracy polskich archeologów W Banganarti w Sudanie, odc.1 serialu “Tajemnice Doliny Nilu”, więcej info na www.arkadiafilm.pl

[youtube T5hIkyoHVIY]

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

NIMOZ | Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

prof. Kazimierz Michałowski

Galeria Faras – Muzeum Narodowe w Warszawie

Stereoskopia

filmpolski.pl: Władysław Jurkow

Filmotwórnia

Fundacja Wyższej Szkoły Artystycznej Homo Faber realizuje swoje cele statutowe m.in. inicjując i wspierając działania oraz projekty Uczelni, artystów, studentów i środowisko akademickie skupionego przy Wyższej Szkole Artystycznej i Aktywnym Studium Plastycznym. Fundacja Wyższej Szkoły Artystycznej Homo Faber ściśle współpracuję z jednostkami organizacyjnymi Uczelni np: z Instytutem Komunikacji Społecznej, Uczelnianym Inkubatorem Przedsiębiorczości, Biurem Karier Studenckich, wspierając działania artystyczne i wprowadzając projekt badawczy do warsztatu artystyczno-edukacyjnego.

Aktualności