Dodano

WSA w Łazienkach Królewskich!

Logo WSA / Charakteryzacja

Reduty były jednym z najpopularniejszych i najbardziej demokratycznych form XVIII-wiecznej rozrywki.

Publiczne bale maskowe przyciągały tłumy, dawały możliwość zmiany tożsamości i kreowały niecodzienne, odległe od dworskiej rutyny sytuacje. Proponowana przez nas Reduta była nie tylko formą efektownej maskarady, ale także aktywizującym widzów, oryginalnym, parkowym happeningiem. Nawiązując do XVIII-wieczny rozrywek oraz inspirując się ikonografią tamtych czasów, wykorzystaliśmy formułę reduty aby zaprezentować gry i zabawy popularne wśród ówczesnych elit.

Przechadzające się po parku rokokowe damy w strojach wykonanych przez studentów Wyższej Szkoły Artystycznej zapraszały do działania, dając możliwość płynnego przechodzenia z roli widza do roli uczestnika przedsięwzięcia.

Reduta była nie tylko formą rozrywki, ale także wielopoziomowym obrazem dworskiego, życia przypominającego teatr, które w XVIII wieku toczyło się również Łazienkach Królewskich w Warszawie.

[youtube BdhdcvXGsQs]

Aktualności