Dodano

Akcja społeczna

Logo WSA / Charakteryzacja

Studenci Wyższej Szkoły Artystycznej przygotowują i zabezpieczają kostiumy wypożyczone przez artystę z wytwórni filmowej w Łodzi.

List otwarty

Akcja społeczna Pawła Althamera była artystyczną wypowiedzią znanego w świecie twórcy wobec zjawisk, które w istotny sposób dotykają życia społecznego w naszym kraju. Artysta stanął pomiędzy dwiema grupami manifestantów – symbolicznie pośrodku społeczeństwa, które coraz bardziej rozdzierają różnice poglądów dotyczących wielu najważniejszych kwestii. 

Choć zgadzamy się, że podział ten staje się coraz bardziej dramatyczny, jako władze uczelni w żaden sposób nie chcemy opowiadać się po którejkolwiek stronie, traktując naszą działalność wyłącznie w kategoriach artystycznych i pedagogicznych. Poglądy polityczne naszych studentów traktujemy jako ich prywatną sprawę.

W związku z powyższym uczelnia, jako instytucja w żaden sposób nie uczestniczyła w wydarzeniach z 11 listopada br. Nasi studenci współpracujący z Pawłem Althamerem brali udział w jego projekcie jedynie w charakterze osób odpowiadających za wydanie, zabezpieczenie i odebranie kostiumów wypożyczonych z wytwórni filmowej w Łodzi. Działania te odbywały się poza siedzibą uczelni. Władze WSA nie wyrażały zgody na działania polityczne, nie były też o nich oficjalnie informowane. Nikt ze studentów nie zwrócił się też do nas z prośbą o zgodę na takie działania lub udostępnienie siedziby szkoły.

Nie dotarły do nas także informacje, by którykolwiek z naszych studentów brał udział bezpośrednio w zajściach na ulicach Warszawy, lub bezpośrednio uczestniczył w działaniach sprzecznych z prawem.  Ponadto nie otrzymaliśmy informacji od Policji ani od innych służb porządkowych, że ktokolwiek z nich blokował manifestację lub wyrażał w agresywny sposób swoje poglądy polityczne.

Jednocześnie stwierdzamy, że współpraca naszych studentów z wybitnym artystą, który jest znany na całym świecie i zapraszany przez największe i najsłynniejsze galerie, jest dla nas rzeczą ważną. Zaangażowanie młodych ludzi w głośne projekty artystyczne, nawet jeśli budzą one kontrowersje, jest istotnym doświadczeniem, elementem kształtowania ich artystycznej wrażliwości. Z tego też powodu umieściliśmy krótką informację nt. tej współpracy na naszej stronie internetowej. Ma ona jednak wyłącznie charakter materiału dokumentującego wydarzenia z życia studentów naszej uczelni.

Jako, że Wyższa Szkoła Artystyczna nie uczestniczyła ani w przygotowaniu ani w realizacji ww. akcji, a artysta wprowadził do niej mocne symboliczne elementy, co
 mogło wywołać konsternację i urazić uczucia osobiste niektórych osób, zostawiamy wyjaśnienie motywów i ideologii przekazu artystycznego samemu twórcy i pomysłodawcy – Pawłowi Althamerowi.

Władze Wyższej Szkoły Artystycznej

Aktualności