Dodano

Collage

Logo WSA / Charakteryzacja

Płaskie obiekty będące wycinanką elementów papierowych ułożone na kolorowej kartce tła są stopniowo poruszane przez autora. Każda zmiana ustawienia obiektów jest rejestrowana fotograficznie. Każdy student wykonuje od 250 zdjęć w formacie dostosowanym do PAL 720×576 co daje 125 ustawień obiektów. Zdjęcia są importowane do programu w formie sekwencji obrazów układających się w filmowe ćwiczenie poklatkowe.

[vimeo 16951624]
Student pracuje jako animator, który do zrobienia każdej klatki (zdjęcia) przekształca nieznacznie obiekty Powstaje animowany collage.

Autorski program edukacyjny © WSA Robert Manowski

Kolaż (również z fr. collage) – technika polegająca na formowaniu układów kompozycji z różnych materiałów i tworzyw, paieru, gazet,  drobnych przedmiotów codziennego użytku itp.). Są one naklejane na paier i łączone z tradycyjnymi technikami plastycznymi. Słowo “kolaż” pochodzi z francuskiego “coller” (“klej”). Termin ten został użyty po raz pierwszy przez Georges Braque‘a a także Pablo Picasso na poczatku XX wieku.

Aktualności