Dodano

Przykład logo

Logo WSA / Charakteryzacja

O plastycznym wyrazie znaku graficznego często decyduje wyczucie kompozycji i indywidualne piętno twórcy, co nie zawsze jest do uchwycenia w formie matematycznej siatki i sztywnych podziałów. Podziały i siatka są bardzo potrzebne a czasem niezbędne i mogą stanowić pewnego rodzaju drogowskaz, szczególnie dla początkujących projektantów.

Brand Manual

Bardzo często korekty optyczne oraz różnice napięć kolorystycznych i kierunków wymagają od doświadczonego projektanta decyzji plastycznych. Decyzji wychodzących poza sztywny schemat geometrii i matematycznych podziałów. Wszystkie te zagadnienia obejmuje taka dyscyplina jak psychofizjologia widzenia, która szczególnie jest przydatna w projektowaniu architektury znaku graficznego. Na przykład: patrząc na łuki znaku w powiększeniu, widzimy często korekty optyczne. Coś co pozornie tworzy wprost idealną bryłę znaku, w rzeczywistości nie ma nic wspólnego z powtarzalnością i automatyką matematyczną outline’u. Taki zabieg powoduje, że łuk w pomniejszeniu wygląda znacznie lepiej ponieważ tak działa bezwładność oka. To może być dla człowieka z linijką zaskakujące.

Kilka lat temu jako szef artystyczny Canal+ Polska projektują z zespołem (D. Bryl, K. Basak, A. Garcia) znak dla platformy CYFRA+ oparty na pierwowzorze projektu francuskiego grafika Etienne Robial’a (loga Canal+) zobaczyłem znaczenie korekty. Wtedy zdecydowaliśmy się na wprowadzenie takiej korekty optycznej do nowego logo. W znaku gdzie plus wygląda ,,normalnie” jak zwyczajny krzyżyk (a tak naprawdę nim nie był) w rzeczywistości dolne ramie jest znaczne większe od górnego i wygląda dużo lepie niż gdyby ramiona były równe. To samo dotyczy rozmieszczenia układu literniczego znaku względem plusa i układu kompozycji.


Reasumując i cytując klasyków: “symetria jest kompozycją głupców”. Projektowanie graficzne to nie matematyka, która zawsze daje jeden wynik dobry, dlatego warto ryzykować.

autorski program edukacyjny©WSA Robert Manowski

Etienne Robial

Etienne Robial tell us all about his book publishing company Futuropolis and the creation of the visual identity of canal +.

[vimeo 5061420]

Aktualności